งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
14-02-2023 เวลา 09:00 น. ถึง 14-01-2023 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ชั้น 4 ศุนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ชั้น 4 ศุนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
15-02-2023 เวลา 08:30 น. ถึง 15-02-2023 เวลา 16:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
16-02-2023 เวลา 08:30 น. ถึง 16-02-2023 เวลา 16:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมงาน Udonthani Job Fair 2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมงาน Udonthani Job Fair 2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
17-02-2023 เวลา 08:30 น. ถึง 17-02-2023 เวลา 16:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานใหญ่ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานใหญ่ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
21-02-2023 เวลา 09:30 น. ถึง 21-02-2023 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี
21-02-2023 เวลา 09:30 น. ถึง 21-02-2023 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาสุพรรณบุรี) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาสุพรรณบุรี)
24-02-2023 เวลา 09:00 น. ถึง 24-02-2023 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานและนัดพบคนพิการ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานและนัดพบคนพิการ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส จังหวัดหนองบัวลำภู
24-02-2023 เวลา 10:00 น. ถึง 24-02-2023 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
28-02-2023 เวลา 09:00 น. ถึง 28-02-2023 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2
14-03-2023 เวลา 10:00 น. ถึง 14-03-2023 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
15-03-2023 เวลา 10:00 น. ถึง 15-03-2023 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ บริเวรณชั้น 2 หน้าโรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ บริเวรณชั้น 2 หน้าโรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี
16-03-2023 เวลา 09:00 น. ถึง 16-03-2023 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
23-03-2023 เวลา 10:00 น. ถึง 23-03-2023 เวลา 17:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ บริเวรลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ พลาซ่า และเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ท่าน้ำนนท์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ บริเวรลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ พลาซ่า และเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ท่าน้ำนนท์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
31-03-2023 เวลา 08:30 น. ถึง 31-03-2023 เวลา 16:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานสมุทรสาคร ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานสมุทรสาคร ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
21-04-2023 เวลา 08:30 น. ถึง 22-04-2023 เวลา 16:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมงาน Job Fair @Neu Khonkaen ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ถึงวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมงาน Job Fair @Neu Khonkaen ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ถึงวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 < 1 2