นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
04-07-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 04-07-2017 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4/2560 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย(ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน) เขตดินแดง กทม.
05-07-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 05-07-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เบอร์ติดต่อ 036-420-365 ต่อ 16
11-07-2017 เวลา 09:30 น. ถึง 11-07-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 035-535-388 ต่อ 103
18-07-2017 เวลา 10:00 น. ถึง 18-07-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ ครั้งที่ 4/2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
14-09-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-09-2017 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
13-12-2017 เวลา 10:00 น. ถึง 13-12-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ ชั้น 2 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
03-01-2018 เวลา 10:00 น. ถึง 15-01-2018 เวลา 16:00 น. เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ชั้น M อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้)
11-01-2018 เวลา 09:00 น. ถึง 11-01-2018 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง)
12-01-2018 เวลา 09:00 น. ถึง 12-01-2018 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน (เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12-01-2018 เวลา 10:00 น. ถึง 12-01-2018 เวลา 16:00 น. วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ณ บริเวณศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้าอัศวรรณช๊อปปิ้งคอมเพล็กซ์ 2
12-01-2018 เวลา 10:00 น. ถึง 12-01-2018 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ ชั้น 2
19-01-2018 เวลา 09:00 น. ถึง 19-01-2018 เวลา 16:00 น. จัดนัดพบแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ลานกิจกรรมห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
13-02-2018 เวลา 08:30 น. ถึง 13-02-2018 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
08-03-2018 เวลา 10:30 น. ถึง 08-03-2018 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงานและจัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรรธรรมราช
21-03-2018 เวลา 10:00 น. ถึง 21-03-2018 เวลา 16:00 น. ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน กรมการจัดหางาน ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ฮอลล์ ชั้น4
18-05-2018 เวลา 10:00 น. ถึง 18-05-2018 เวลา 16:00 น. กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า ชั้น 4 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
20-05-2018 เวลา 08:30 น. ถึง 20-05-2018 เวลา 16:30 น. นับพบแรงงานกับบริษัทชั้นนำ กรมการจัดหางาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
08-06-2018 เวลา 11:00 น. ถึง 09-06-2018 เวลา 18:00 น. JAPAN JOB FAIR 2018 กรมการจัดหางาน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
12-06-2018 เวลา 10:00 น. ถึง 05-06-2018 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ณ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ ชั้น 2
19-06-2018 เวลา 10:00 น. ถึง 20-06-2018 เวลา 17:00 น. มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลืมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 < 1 2 3 4 >