นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
11-07-2018 เวลา 09:30 น. ถึง 11-07-2018 เวลา 16:00 น. กิจกรรมนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ชั้น M อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้ดดยสารกรุงเทพ (สายใต้)
15-11-2018 เวลา 10:00 น. ถึง 15-11-2018 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ชั้น M อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(สายใต้)
15-11-2018 เวลา 10:00 น. ถึง 15-11-2018 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สจจ.หนองคาย สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ณ บริเวณหน้าศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้าอัศวรรณช๊อปปิ้งคอมเพล็กซ์ 2
27-11-2018 เวลา 09:44 น. ถึง 27-11-2018 เวลา 09:44 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานจังหวัดสุพรรบุรี บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
18-01-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 18-01-2019 เวลา 16:00 น. กิจกรรมนัดพบแรงงาน จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ลานกิจกรรมห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี
24-01-2019 เวลา 10:00 น. ถึง 24-01-2019 เวลา 16:00 น. ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบุรีรัมย์ ชั้น 2
30-01-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 30-01-2019 เวลา 15:30 น. PSU Trang job Fair มหกรรมนัดพบแรงงาน แนะนวอาชีพสร้างรายได้ ครั้งที่ 4/2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
14-02-2019 เวลา 10:00 น. ถึง 14-02-2019 เวลา 15:00 น. ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ชั้น M อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้)
21-02-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 22-02-2019 เวลา 16:00 น. ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน และงานนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
18-03-2019 เวลา 10:00 น. ถึง 18-03-2019 เวลา 16:00 น. วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2 สจจ.หนองคาย สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ณ บริเวณหน้าศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้าอัศวรรณช๊อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ๒
21-05-2019 เวลา 10:00 น. ถึง 21-05-2019 เวลา 15:00 น. ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ชั้น M อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ชั้น M อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้)
 < 1 2 3