งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
19-05-2023 เวลา 10:00 น. ถึง 19-05-2023 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานติดแอร์ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สุรินทร์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานติดแอร์ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สุรินทร์
19-05-2023 เวลา 10:00 น. ถึง 19-05-2023 เวลา 16:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน 2566 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน 2566 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
24-05-2023 เวลา 10:00 น. ถึง 25-05-2023 เวลา 18:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงาน SURATTHANI JOB FAIR 2023 ในวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 18.30 น. ณ สุราษฎร์ธนีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงาน SURATTHANI JOB FAIR 2023 ในวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 18.30 น. ณ สุราษฎร์ธนีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี
29-05-2023 เวลา 08:30 น. ถึง 29-05-2023 เวลา 16:30 น. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานจัดหางานจกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานจัดหางานจกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
13-06-2023 เวลา 10:00 น. ถึง 13-06-2023 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2566 ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2566 ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์
16-06-2023 เวลา 10:00 น. ถึง 17-06-2023 เวลา 01:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมงาน EEC JOB EXPO 2023 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ SI RACHA HALL ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมงาน EEC JOB EXPO 2023 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ SI RACHA HALL ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลศรีราชา จังหวัดชลบุรี
21-06-2023 เวลา 10:00 น. ถึง 22-06-2023 เวลา 16:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ และวัดนัดพบแรงงานจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ และวัดนัดพบแรงงานจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี
23-06-2023 เวลา 09:00 น. ถึง 24-06-2023 เวลา 09:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญร่วมงาน JOB EXPO PHUKET 2023 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ บริเวณลาน Public House Central Festival (ลานลม) ชั้น 1 และ Floresta Mini Convention Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญร่วมงาน JOB EXPO PHUKET 2023 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ บริเวณลาน Public House Central Festival (ลานลม) ชั้น 1 และ Floresta Mini Convention Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
28-06-2023 เวลา 10:00 น. ถึง 29-06-2023 เวลา 17:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงาน JOB EXPO KORAT 2023 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงาน JOB EXPO KORAT 2023 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช จังหวัดนครราชสีมา
 < 1 2 3