นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
11-07-2018 เวลา 09:30 น. ถึง 11-07-2018 เวลา 16:00 น. กิจกรรมนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ชั้น M อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้ดดยสารกรุงเทพ (สายใต้)
15-11-2018 เวลา 10:00 น. ถึง 15-11-2018 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ชั้น M อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(สายใต้)
15-11-2018 เวลา 10:00 น. ถึง 15-11-2018 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สจจ.หนองคาย สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ณ บริเวณหน้าศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้าอัศวรรณช๊อปปิ้งคอมเพล็กซ์ 2
27-11-2018 เวลา 09:44 น. ถึง 27-11-2018 เวลา 09:44 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานจังหวัดสุพรรบุรี บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
18-01-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 18-01-2019 เวลา 16:00 น. กิจกรรมนัดพบแรงงาน จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ลานกิจกรรมห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี
24-01-2019 เวลา 10:00 น. ถึง 24-01-2019 เวลา 16:00 น. ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบุรีรัมย์ ชั้น 2
30-01-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 30-01-2019 เวลา 15:30 น. PSU Trang job Fair มหกรรมนัดพบแรงงาน แนะนวอาชีพสร้างรายได้ ครั้งที่ 4/2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
14-02-2019 เวลา 10:00 น. ถึง 14-02-2019 เวลา 15:00 น. ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ชั้น M อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้)
21-02-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 22-02-2019 เวลา 16:00 น. ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน และงานนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
18-03-2019 เวลา 10:00 น. ถึง 18-03-2019 เวลา 16:00 น. วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2 สจจ.หนองคาย สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ณ บริเวณหน้าศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้าอัศวรรณช๊อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ๒
21-05-2019 เวลา 10:00 น. ถึง 21-05-2019 เวลา 15:00 น. ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ชั้น M อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ชั้น M อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้)
11-07-2019 เวลา 10:00 น. ถึง 11-07-2019 เวลา 15:00 น. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ชั้น M อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้)
03-12-2019 เวลา 10:00 น. ถึง 03-12-2019 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบุรีรัมย์ / ติดต่อ สนง.จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 4466 6538
18-12-2019 เวลา 06:00 น. ถึง 19-12-2019 เวลา 18:00 น. เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช / ติดต่อ สนง.จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 0 7534 8003
09-01-2020 เวลา 08:30 น. ถึง 10-01-2020 เวลา 16:30 น. Engineering KMUTNB Job Fair 2020 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ลานชั้น1 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13-01-2020 เวลา 10:00 น. ถึง 14-01-2020 เวลา 17:00 น. เชิญร่วมงาน มหกรรมอาชีพกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 เวลา 10.00-17.00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี / ติดต่อ สนง.จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7735 5422-3 ต่อ 12
13-02-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 13-02-2020 เวลา 16:00 น. DOE&RMUTT JOB FAIR PATHUMTHANI2020 วันที่ 13 กพ.2020 กรมการจัดหางาน DOE&rMUTT JOB FAIR วันที่ 13 กพ.2020 ณ ห้องประชุม ม.เทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี
18-02-2020 เวลา 00:00 น. ถึง 18-01-2020 เวลา 23:00 น. ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย และงานจัดหางานพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ณ อาคารชาญชัยอเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
19-02-2020 เวลา 00:00 น. ถึง 20-02-2020 เวลา 23:59 น. ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ Chiangrai IT JOB Fair 2020 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ณ ชั้น G ลานแกรนด์ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดเชียงราย
20-05-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 20-05-2020 เวลา 15:00 น. สจจ.หนองคาย เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ออนไลน์!!! ในวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียนผ่านออนไลน์เท่านั้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย สจจ.หนองคาย เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ออนไลน์!!! ในวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียนผ่านออนไลน์เท่านั้น ผ่านช่องทางการสแกน QR CODE
 < 1 2 3 4 >