งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
11-07-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 13-07-2019 เวลา 13:06 น. รับงานไปทำที่บ้าน บ้านกุดหลวง อ.รัตนบุรี จ.สุริทร์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ รับงานไปทำที่บ้าน บ้านกุดหลวง อ.รัตนบุรี จ.สุริทร์
22-07-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 22-07-2019 เวลา 14:19 น. กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
23-07-2019 เวลา 15:20 น. ถึง 23-07-2019 เวลา 15:20 น. แนะแนวโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ แนะแนวโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง
24-07-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 02-07-2019 เวลา 14:20 น. กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาท
30-01-2020 เวลา 09:27 น. ถึง 03-01-2020 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงานย่อย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ห้างโรบินสันสุรินทร์