ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
11-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเติมน้ำยาแอร์รถยนต์ราชการ ทะเบียน กค ๕๐๗๒ สร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านป๋องแอร์ & ซาวด์
05-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลฟ่า เอ็กซ์เพิร์ท
29-04-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ศิริเจริญพานิชจังหวัดสุรินทร์
29-04-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มสกาย
20-04-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ศิริเจริญพานิชจังหวัดสุรินทร์
20-04-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา
11-04-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เสื้อยืดประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓๐๐ ตัว พร้อมสกรีนข้อความ ตามโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมงคงสปอร์ต โดยนายมงคล ว่องศรี
11-04-2022 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
04-04-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
04-04-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา
04-04-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา
31-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุก เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางกานต์พิชชา จันทร์ด้วง
31-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุก เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา จันทานิตย์
31-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุก เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายกัณฑ์อเนก ไม่น้อย
31-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุก เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวรากรณ์ แสงมาศ
31-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุก เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมนปรียา บุญปก
31-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มสกาย
31-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ศิริเจริญพานิชจังหวัดสุรินทร์
31-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวาแอร์เซอร์วิส โดยนายฉลองชัย ชุมจันทร์
30-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการ 3 ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ศิริเจริญพานิชจังหวัดสุรินทร์
 1 2 3 >  Last ›