ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
09-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา
08-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยพันธ์สุรินทร์
08-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา
08-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา
07-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา
28-02-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้ดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มสกาย
28-02-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยพันธ์สุรินทร์
10-01-2023 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
19-12-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสปอต จำนวน 1 สปอต ตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา เหมวัตร
19-12-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคชสาร โปรดักชั่น มีเดีย เฮ้าส์ แอนส์ สตูดิโอ สุรินทร์
21-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการ ๓ ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)ซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา
21-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้นายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา
31-10-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้ดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มสกาย
31-10-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ปิยพันธ์สุรินทร์
05-10-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้ดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มสกาย
03-10-2022 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ปิยพันธ์สุรินทร์
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางมลฤดี ซ่อมทอง
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายภควิช สายยศ
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤตธี บังทอง
 1 2 3 >  Last ›