tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
กรมการจัดหางาน แจ้ง.. นายจ้าง ขอรับบริการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว MOU ได้ที่ สำนักงานฯ เขตพื้นที่ พร้อมย้ำ ! จนท. ให้บริการยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีธรรมาภิบาล New
ก.แรงงาน ร่วมบูรณาการกับ กอ.รมน. ลุย จ.ชายแดนใต้ “ สร้างงาน จ้างงานเร่งด่วน ” New
กรมการจัดหางาน แจ้ง.. นายจ้าง ขอรับบริการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว MOU ได้ที่ สำนักงานฯ เขตพื้นที่ พร้อมย้ำ ! จนท. ให้บริการยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีธรรมาภิบาล New
การดำเนินการขออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวผ่านระบบ e-wp ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 New
กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 40 อัตรา New
กระทรวงแรงงาน กวดขัน!! ต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ต้องมีใบอนุญาตทำงาน
Social Banking เกิดมาเพื่อฆ่าธนาคาร
สิงคโปร์เตรียมคนสู่อนาคตอย่างไร
วารสารประจำเดือนมกราคม 2563
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พิจารณาเตรียมเปิดขึ้นทะเบียนแรงงาน โดยใช้มาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 2 รอบ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเล รอบแรก 3 เดือน เริ่ม มกราคม 2563
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานผ่าน ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) (ตามมติ ครม. วันที่ 20 สิงหาคม 2562) หรือ e-WorkPermit (CLM)
ประชาสัมพันธ์สำหรับนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว กลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงาน ที่จะหมดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้
เอสเอ็มอีจ่อปิดกิจการ เลิกจ้าง วิกฤติปี63 มนุษย์เงินเดือน คนงานตกงานอีกเพียบ
สถานการณ์แรงงานไทย
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผู้มีสิทธิสอบรคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2563 ครั้งที่ 1 เพศหญิง
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผู้มีสิทธิสอบรคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2563 ครั้งที่ 1 เพศชาย
กรมการจัดหางาน แจ้งต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว และเมียนมา ผ่านระบบ e-workpermit.doe.go.th
ส.ส.อนุสรีฯ ลงพื้นที่ ชลบุรี เปิด “ใจดีฟาร์ม พนัสนิคม”
การตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี
 1 2 3 >  Last ›