ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 10,000 บาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) ตำแหน่ง ครูจ้างสอนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 12,000 บาท
ประกาศ สำนักงานจัดหางานสุโขทัย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
โรงพยาบาลสุโขทัยประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานพยาบาล จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤจิกายน 2562 (1)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน สำนักงานสรรพสามิตรพื้นที่สุโขทัย สาขาศรีสำโรง จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคม 2562
บริษัทไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ที่หน้าที่เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่างจ้าง 10,000 บาท
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ในตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 อัตรา -คุณสมบัติเบื้องต้น
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ประกาศรับรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
โรงเรียนประชาอุทิศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 2 อัตรา
โรงพยาบาลสุโขทัย ประกาศรับสมัคร นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา
โรงพยาบาลสุโขทัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›