ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตภัณฑ์ฯฒ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา และยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดสุโขทัยประจำเดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 2
โรงเรียนอุดมดรุณี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนอนุบาลมัชฌิมารับสมัครนักาการภารโรง
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ตำแหน่งพนักงงานนวด กับบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. ครั้งที่ 4
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสหกรณ์
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลสุโขทัย
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสุโขทัย
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก รับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนธันวาคม 2561
โรงเรียนอุดมดรุณีจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานเดือนพฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดสุโขทัยประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับสมัครนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครตำแหน่งงานว่างในจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลสุโขทัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดสุโขทัย
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›