ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกรกฏาคม 2563
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูจ้างสอน วิชาสมรรถณะแกนกลาง วุฒิป.ตรี หรือสูงกว่าสาขาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย (สาขาสวรรคโลก) รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรัฐสภาในตำแหน่ง ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา)
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกรกฏาคม 2563
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม” จำนวน 86 อัตรา
โรงเรียนบ้านลานเต็ง ตำบลวังประจบ จังหวัดตาก ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (วิชาเอกปฐมวัย) จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนอุดมดรุณีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา และครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
โรงพยาบาลสุโขทัยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) และตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)
ตำแหน่งงานว่างประจำมิถุนายน 2563
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2563
วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เดือนเงิน 15,000 บาท ได้รับวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เหมาะสม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลสุโขทัย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ปฎิบัติงานกลุ่มงานพยาบาล) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน วันละ 600 บาท เงิน พ.ต.ส. เดือนละ 1,500 บาท
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผุ้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
 1 2 3 >  Last ›