ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
โรงพยาบาลสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก) จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนอุดมดรุณีรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 8,690 บาท/เดือน
โรงพยาบาลสุโขทัย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลสุโขทัย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา วุฒิปวส. บัญชี
โรงพยาบาลสุโขทัย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 5 อัตรา (ดาวน์โหลดใบสมัครตามแนบท้าย)
โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท รับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมิถุนายน 2564
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤษภาคม 2564
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนๆละ 10,000 บาท
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง คนงานอาคารสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนอนุบาลมัขฌิมา ประกาศรับสมัครครู 3 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมีนาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมีนาคม 2564
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานนิติกร จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.doe.go.th/sukhothai
 1 2 3 >  Last ›