ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
โรงเรียนอนุบาลมัชฌิมา ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา New
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 อัตรา
โรงพยาบาลสุโขทัย สมัครรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชานาฎศิลป์และโขน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,140 บาท
อาชีวศึกษาสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกช้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวสขึ้นไป ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 อัตรา ตำแหน่ง แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.4
โรงเรียนอุดมดรุณีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : SMTE) เพศชาย วุฒิปริญญาตรี หรือโท ทางด้านวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลสุโขทัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 19 มีนาคม 2562
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตภัณฑ์ฯฒ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา และยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดสุโขทัยประจำเดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 2
โรงเรียนอุดมดรุณี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนอนุบาลมัชฌิมารับสมัครนักาการภารโรง
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ตำแหน่งพนักงงานนวด กับบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. ครั้งที่ 4
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสหกรณ์
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลสุโขทัย
 1 2 3 >  Last ›