ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 New
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนๆละ 10,000 บาท New
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง คนงานอาคารสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนอนุบาลมัขฌิมา ประกาศรับสมัครครู 3 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมีนาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมีนาคม 2564
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานนิติกร จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.doe.go.th/sukhothai
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
บริษัท เธียร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย รับสมัครพนักงานขายและแนะนำสินค้าหลายตำแหน่ง
โรงพยาบาลสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา
โรงพยาบาลสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลสุโขทัย
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1 อัตรา พนักงานทำความสะอาด/ซักรีด/แม่บ้าน 2 อัตรา และพนักงานบริการ 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
โรงพยาบาลสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลสุโขทัย ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ) จำนวน 1 อัตรา และพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีวิทยา)
โรงพยาบาลสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลสุโขทัย ในตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมกราคม 2564
ทุนเรียนฟรี มีงานทำ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ”
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนธันวาคม 2563
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
 1 2 3 >  Last ›